ไฟป่าหมอกควัน ภัยร้ายที่ไม่อาจปล่อยวาง

ไฟป่าหมอกควันที่เกิดขึ้นนั้น .... ล้วนมีสาเหตุมาจากการกระทำของมนุษย์ ซึ่งผลกระทบที่ตามมานั้น นอกจากป่าจะเสื่อมโทรมแล้ว คุณภาพอากาศก็ยังแย่อีกด้วย . ถึงเวลาแล้วที่เราทุกคน ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตา พร้อมช่วยกันยับยั้ง ป้องกันการเกิดไฟป่า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเราทุกคน

MARC Information

245 a : Title 
ไฟป่าหมอกควัน ภัยร้ายที่ไม่อาจปล่อยวาง 
520 a : Description 
ไฟป่าหมอกควันที่เกิดขึ้นนั้น .... ล้วนมีสาเหตุมาจากการกระทำของมนุษย์ ซึ่งผลกระทบที่ตามมานั้น นอกจากป่าจะเสื่อมโทรมแล้ว คุณภาพอากาศก็ยังแย่อีกด้วย . ถึงเวลาแล้วที่เราทุกคน ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตา พร้อมช่วยกันยับยั้ง ป้องกันการเกิดไฟป่า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเราทุกคน 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.