แนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ก๊าซเรือนกระจก คือ ก๊าซที่มีความจำเป็นต่อการรักษาอุณหภูมิของโลกให้คงที่ ห่อหุ้มโลกไว้เสมือนเรือนกระจก แต่หากมีมากเกินไปส่งผลให้เกิด "ภาวะโลกร้อน"

MARC Information

245 a : Title 
แนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
520 a : Description 
ก๊าซเรือนกระจก คือ ก๊าซที่มีความจำเป็นต่อการรักษาอุณหภูมิของโลกให้คงที่ ห่อหุ้มโลกไว้เสมือนเรือนกระจก แต่หากมีมากเกินไปส่งผลให้เกิด "ภาวะโลกร้อน" 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.