มลพิษทางเสียง

“มลพิษทางเสียง” เชื่อว่าหลายคนคงเคยประสบพบเจอกับปัญหาด้าน มลพิษทางเสียง มาไม่มากก็น้อย โดยปัญหาดังกล่าวนี้ มักมาจาก การจราจร การก่อสร้าง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่าอากาศยานด้วย . วันนี้เรามาดูกันครับว่า มลพิษทางเสียงจากท่าอากาศยานนั้น ส่งผลกระทบกับเราอย่างไรบ้าง จะมีวิธีป้องกัน หรือแก้ไขได้หรือไม่อย่างไร ไปดูกันครับ

MARC Information

245 a : Title 
มลพิษทางเสียง 
520 a : Description 
“มลพิษทางเสียง” เชื่อว่าหลายคนคงเคยประสบพบเจอกับปัญหาด้าน มลพิษทางเสียง มาไม่มากก็น้อย โดยปัญหาดังกล่าวนี้ มักมาจาก การจราจร การก่อสร้าง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่าอากาศยานด้วย . วันนี้เรามาดูกันครับว่า มลพิษทางเสียงจากท่าอากาศยานนั้น ส่งผลกระทบกับเราอย่างไรบ้าง จะมีวิธีป้องกัน หรือแก้ไขได้หรือไม่อย่างไร ไปดูกันครับ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.