“ถ้าคุณไม่เปลี่ยนโลก.....โลกจะเปลี่ยนคุณ”

“ถ้าคุณไม่เปลี่ยนโลก.....โลกจะเปลี่ยนคุณ” . เพราะมนุษย์ ถือเป็นต้นเหตุแห่งการสูญเสียของความหลากหลายทางชีวภาพ . ถึงเวลาแล้ว ที่เราจะมาร่วมคืนลมหายใจให้ธรรมชาติ

MARC Information

245 a : Title 
“ถ้าคุณไม่เปลี่ยนโลก.....โลกจะเปลี่ยนคุณ” 
520 a : Description 
“ถ้าคุณไม่เปลี่ยนโลก.....โลกจะเปลี่ยนคุณ” . เพราะมนุษย์ ถือเป็นต้นเหตุแห่งการสูญเสียของความหลากหลายทางชีวภาพ . ถึงเวลาแล้ว ที่เราจะมาร่วมคืนลมหายใจให้ธรรมชาติ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.