คืนความยั่งยืนสู่ธรรมชาติ SET ZERO

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้วิถีชีวิตของเรา และธรรมชาติต้องเปลี่ยนไป แต่สิ่งที่ธรรมชาติได้เปลี่ยนไปนั้น กลับกลายเป็นเรื่องดีๆ ที่เราคาดไม่ถึงมาก่อน นั่นทำให้เราได้รับรู้ว่า “ในภาวะวิกฤตเช่นนี้ ก็ยังมีเรื่องดีๆ ให้เรายิ้มได้” ไม่ว่าจะเป็น สัตว์ป่าออกมาหากินเป็นฝูงอย่างเริงร่า ปลาและพะยูนแหวกว่ายน้ำอย่างเป็นสุข และป่าไม้เริ่มกลับมาฟื้นฟูตามธรรมชาติ และนี่คือเรื่องดีๆ ที่คอยเป็นกำลังใจให้เราต้องสู้ต่อไป ...... สู้ไปด้วยกันนะครับ

MARC Information

245 a : Title 
คืนความยั่งยืนสู่ธรรมชาติ SET ZERO 
520 a : Description 
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้วิถีชีวิตของเรา และธรรมชาติต้องเปลี่ยนไป แต่สิ่งที่ธรรมชาติได้เปลี่ยนไปนั้น กลับกลายเป็นเรื่องดีๆ ที่เราคาดไม่ถึงมาก่อน นั่นทำให้เราได้รับรู้ว่า “ในภาวะวิกฤตเช่นนี้ ก็ยังมีเรื่องดีๆ ให้เรายิ้มได้” ไม่ว่าจะเป็น สัตว์ป่าออกมาหากินเป็นฝูงอย่างเริงร่า ปลาและพะยูนแหวกว่ายน้ำอย่างเป็นสุข และป่าไม้เริ่มกลับมาฟื้นฟูตามธรรมชาติ และนี่คือเรื่องดีๆ ที่คอยเป็นกำลังใจให้เราต้องสู้ต่อไป ...... สู้ไปด้วยกันนะครับ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.