รวมพลังปลูกแสงแห่งต้นกล้า 10 ล้านต้น

เปลวไฟที่มอดไหม้ป่า ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของไทย ได้สร้างความเสียให้กับผืนป่าธรรมชาติ ก่อให้เกิดหมอกควันมลพิษทางอากาศ รวมถึงสร้างความเดือดร้อนให้แก่มนุษย์ และสัตว์ป่าน้อยใหญ่อีกเป็นจำนวนมาก !! ถึงเวลาแล้ว !! ที่เราทุกคนต้องมาร่วมกันฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และธรรมชาติให้กลับมาเขียวขจีดังเดิมอีกครั้ง ด้วยการรวมพลังปลูกป่า จากต้นกล้าไปพร้อมๆ กันในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ทั่วประเทศ มาร่วมปลูกป่าไปพร้อมๆ กันกับเรานะครับ

MARC Information

245 a : Title 
รวมพลังปลูกแสงแห่งต้นกล้า 10 ล้านต้น 
520 a : Description 
เปลวไฟที่มอดไหม้ป่า ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของไทย ได้สร้างความเสียให้กับผืนป่าธรรมชาติ ก่อให้เกิดหมอกควันมลพิษทางอากาศ รวมถึงสร้างความเดือดร้อนให้แก่มนุษย์ และสัตว์ป่าน้อยใหญ่อีกเป็นจำนวนมาก !! ถึงเวลาแล้ว !! ที่เราทุกคนต้องมาร่วมกันฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และธรรมชาติให้กลับมาเขียวขจีดังเดิมอีกครั้ง ด้วยการรวมพลังปลูกป่า จากต้นกล้าไปพร้อมๆ กันในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ทั่วประเทศ มาร่วมปลูกป่าไปพร้อมๆ กันกับเรานะครับ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.