วันคุ้มครองโลก Earth Day World 2020

“...เราจะกอดโลกไว้ร่วมกัน เราจะปันต่อโลกเช่นกัน เราจะเก็บโลกไว้ให้นานๆ เพื่อลูกเพื่อหลานของเรา...”

MARC Information

245 a : Title 
วันคุ้มครองโลก Earth Day World 2020 
520 a : Description 
“...เราจะกอดโลกไว้ร่วมกัน เราจะปันต่อโลกเช่นกัน เราจะเก็บโลกไว้ให้นานๆ เพื่อลูกเพื่อหลานของเรา...” 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.