รมว. ทส. ประชุมแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ จ.เชียงใหม่

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ประชุมติดตามการแก้ปัญหาไฟป่า และหมอกควันภาคเหนือ ณ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันส่วนหน้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าทุกนาย . “ การที่จะรักษาป่า สิ่งที่ได้จากป่ามากมายมหาศาลมากกว่าตัวเงินที่กทรัพย์จะให้ ถ้าป่าอุดมสมบูรณ์ ป่าจะเป็นครื่องฟอก แหล่งน้ำแหล่งอาหารให้ชาวบ้าน เพราะป่าใช้เวลานานกว่าจะอุดมสมบูรณ์ ”

MARC Information

245 a : Title 
รมว. ทส. ประชุมแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ 
520 a : Description 
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ประชุมติดตามการแก้ปัญหาไฟป่า และหมอกควันภาคเหนือ ณ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันส่วนหน้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าทุกนาย . “ การที่จะรักษาป่า สิ่งที่ได้จากป่ามากมายมหาศาลมากกว่าตัวเงินที่กทรัพย์จะให้ ถ้าป่าอุดมสมบูรณ์ ป่าจะเป็นครื่องฟอก แหล่งน้ำแหล่งอาหารให้ชาวบ้าน เพราะป่าใช้เวลานานกว่าจะอุดมสมบูรณ์ ” 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.