กรีนเจล (Green Gel) เจลล้างมือรักษ์โลก ป้องกันโควิด-19

รีนเจล (Green Gel) เจลล้างมือรักษ์โลก ป้องกันโควิด-19 ส่วนประกอบ น้ำสะอาด 259 มิลลิลิตร ผงคาร์โบเมอร์ อัลเทรส 5 กรัม เอทิลแอลกอฮอล์ 95% 740 มิลลิลิตร กรีเซอรีน 1 มิลลิลิตร โดยมีขั้นตอนการผสมส่วนประกอบต่าง ๆ ง่าย ๆ ดังนี้ เทน้ำสะอาด ลงในภาชนะผสม แล้วค่อยๆ โปรยผงคาร์โบเมอร์ อัลเทรส (Carbomer Ultrez) ลงไปละลายจนเป็นเนื้อเดียวกัน ผงคาร์โบเมอร์ อัลเทรส จะทำหน้าที่เป็นตัวขึ้นเนื้อเจล จากนั้น เติมเอทิลแอลกอฮอล์ 95% ลงไป คนเบาๆ แล้วตามด้วยการเติมกลีเซอรีน คนต่อจนเป็นเนื้อเดียวกัน จะได้ Green Gel ปริมาณ 1 ลิตร ที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ ไม่น้อยกว่า 70% #คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต

MARC Information

245 a : Title 
กรีนเจล (Green Gel) เจลล้างมือรักษ์โลก ป้องกันโควิด-19 
520 a : Description 
รีนเจล (Green Gel) เจลล้างมือรักษ์โลก ป้องกันโควิด-19 ส่วนประกอบ น้ำสะอาด 259 มิลลิลิตร ผงคาร์โบเมอร์ อัลเทรส 5 กรัม เอทิลแอลกอฮอล์ 95% 740 มิลลิลิตร กรีเซอรีน 1 มิลลิลิตร โดยมีขั้นตอนการผสมส่วนประกอบต่าง ๆ ง่าย ๆ ดังนี้ เทน้ำสะอาด ลงในภาชนะผสม แล้วค่อยๆ โปรยผงคาร์โบเมอร์ อัลเทรส (Carbomer Ultrez) ลงไปละลายจนเป็นเนื้อเดียวกัน ผงคาร์โบเมอร์ อัลเทรส จะทำหน้าที่เป็นตัวขึ้นเนื้อเจล จากนั้น เติมเอทิลแอลกอฮอล์ 95% ลงไป คนเบาๆ แล้วตามด้วยการเติมกลีเซอรีน คนต่อจนเป็นเนื้อเดียวกัน จะได้ Green Gel ปริมาณ 1 ลิตร ที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ ไม่น้อยกว่า 70% #คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.