การดูแลบ่อน้ำบาดาลระบบประปาบาดาล

ในช่วงฤดูฝน บางพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย อาจทำให้บ่อน้ำบาดาลหรือระบบประปาบาดาลได้รับความเสียหายเรามีวิธีป้องกัน ดังนี้ครับ ตัดหญ้าและวัชพืชบริเวณรอบบ่อน้ำบาดาล หอถัง และระบบกรองน้ำ และจัดทำทางระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขัง เก็บกวาดสิ่งสกปรกในตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ เพื่อไม่ให้เกิดความชื้นที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า หรือสัตว์เลื้อยคลานเข้าไปอาศัยในตู้ควบคุมทำให้ไฟฟ้าลัดวงจร และหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีเสมอ ใช้ไม้หรือวัสดุที่แข็งแรงจับยึดท่อเมนจ่ายน้ำ บริเวณที่ท่อเมนเดินผ่านร่องน้ำ คูน้ำ หรือคลอง เพื่อป้องกันท่อเมนชำรุด ตัดวงจรสวิตช์น้ำไหลที่ปากบ่อน้ำบาดาล และต่อวงจรเฉพาะในตู้ควบคุมเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรเมื่อน้ำท่วมขังบ่อน้ำบาดาล ตรวจระบบสายไฟฟ้าที่ใช้ในระบบประปาว่าไม่มีกิ่งไม้ หรือวัสดุอื่นมาพาดระบบสายไฟฟ้า หรือมีโอกาสทำให้สายไฟฟ้าขาดเมื่อมีลมกระโชกในขณะฝนตก กรณีฝนตกฟ้าคะนอง ให้ตัดวงจรไฟฟ้าชั่วคราว โดยการตัดสะพานไฟฟ้า หรือเบรกเกอร์ เพื่อป้องกันมอเตอร์เครื่องสูบน้ำบาดาลชำรุด ทั้งนี้ การเปิดหรือปิดสวิตช์ควบคุมเครื่องสูบน้ำประปาบาดาล ต้องมั่นใจว่าไม่เกิดการลัดวงจรสู่คน เพื่อความปลอดภัยของผู้ดูแลระบบประปาบาดาล

More Information

245 a : Title 
การดูแลบ่อน้ำบาดาลระบบประปาบาดาล 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณยังคงใช้ไซต์นี้ต่อไปหมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว.