ขั้นตอนการขอรับบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล

กองวิเคราะห์น้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้บริการตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลแก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ โดยมีขั้นตอนการให้บริการ ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ผู้ขอรับบริการยื่นคำขอวิเคราะห์น้ำ และตัวอย่างน้ำไม่น้อยกว่า 1.5 ลิตร พร้อมชำระค่าวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ ตัวอย่างละ 1,200 บาท ได้ที่ สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรุงเทพมหานคร ขั้นตอนที่ 2 สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล จัดส่งเอกสารคำขอวิเคราะห์น้ำ พร้อมตัวอย่างน้ำบาดาล ให้กองวิเคราะห์น้ำบาดาลดำเนินการ ขั้นตอนที่ 3 กองวิเคราะห์น้ำบาดาล รับคำร้องฯ พร้อมตัวอย่างน้ำบาดาล โดยตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน แล้วลงวันที่รับตัวอย่าง ขั้นตอนที่ 4 เจ้าหน้าที่กองวิเคราะห์น้ำบาดาล ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ ขั้นตอนที่ 5 แจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลต่อผู้รับบริการ เมื่อตัวอย่างน้ำบาดาล ส่งถึงกองวิเคราะห์น้ำบาดาล ใช้เวลาตรวจสอบไม่เกิน 15 วันทำการครับ หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมเรื่องการส่งตัวอย่าง น้ำบาดาล ติดต่อสอบถาม ได้ที่ สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โทร 0 2666 7324 ในวันและเวลาราชการ

More Information

245 a : Title 
ขั้นตอนการขอรับบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณยังคงใช้ไซต์นี้ต่อไปหมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว.