น้ำบาดาล น้ำเพื่อชีวิตแห่งอนาคต

น้ำที่เราดื่มและใช้กันทุกวันนี้ ไม่ได้มาจากแหล่งน้ำผิวดิน เช่น แม่น้ำ ลำคลอง เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีอีกส่วนหนึ่งมีที่มาจากแหล่งน้ำบาดาล ทุกวันนี้หลายพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลเพื่อเป็นน้ำดื่มหรือน้ำใช้ภายในครัวเรือน เป็นแหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาเพื่อบริการชุมชนสําหรับอุปโภคบริโภค หรือใช้น้ำบาดาลเพื่อการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ รวมถึงการใช้น้ำบาดาลเป็นวัตถุดิบสำหรับกระบวนการผลิตในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร เครื่องดื่ม สิ่งทอ กระดาษ และอีกหลากหลายธุรกิจ น้ำบาดาลจึงเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ทุกคนควรใช้อย่างรู้คุณค่า และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลเป็นน้ำเพื่อชีวิตแห่งอนาคตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

More Information

245 a : Title 
น้ำบาดาล น้ำเพื่อชีวิตแห่งอนาคต 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณยังคงใช้ไซต์นี้ต่อไปหมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว.