โครงการชุมชนปลอดขยะ 2565

Zero Waste หรือ “ชุมชนปลอดขยะ” อีกหนึ่งโครงการดีๆ จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดการขยะในภาคชุมชน และพร้อมขยายผลอย่างครอบคลุมทั่วประเทศในอนาคต . #ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

More Information

245 a : Title 
โครงการชุมชนปลอดขยะ 2565 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น