น้ำบาดาลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เร่งขับเคลื่อนโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจะช่วยพลิกชีวิตความเป็นอยู่จากที่เคยผ่านมา ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ด้วยปริมาณน้ำบาดาล 1,700,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี มีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 5,800 คน และพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์กว่า 3,000 ไร่

More Information

245 a : Title 
น้ำบาดาลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น