เลาขวัญ อีสานภาคกลางจะไม่แล้งอีกต่อไป

การพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เป็น 1 ใน 15 โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนใน 11 จังหวัด

More Information

245 a : Title 
เลาขวัญ อีสานภาคกลางจะไม่แล้งอีกต่อไป 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น