ทำไมต้องตรวจคุณภาพน้ำบาดาล?

การตรวจสอบคุณภาพของน้ำบาดาลมีความจำเป็น เพื่อให้ทราบว่าแหล่งน้ำบาดาลที่เจาะขึ้นมา มีความเหมาะสมต่อการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านใด ควรนำไปปรับปรุงคุณภาพอย่างไร และที่สำคัญที่สุดคือเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ต่อการนำไปใช้อุปโภคบริโภค

More Information

245 a : Title 
ทำไมต้องตรวจคุณภาพน้ำบาดาล? 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น