น้ำบาดาลดื่มได้ !!!

น้ำบาดาล มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย และสามารถดื่มได้จริงหรือ ??? “น้ำบาดาล” เป็นน้ำที่ถูกกรองตามธรรมชาติ บางแห่งมีคุณภาพน้ำดี สามารถใช้ดื่มได้ทันที แต่บางแห่งอาจจะมีปริมาณแร่ธาตุสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานน้ำดื่ม จำเป็นต้องตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพของน้ำบาดาล เพื่อให้ทราบวิธีปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนนำไปใช้ประโยชน์

More Information

245 a : Title 
น้ำบาดาลดื่มได้ !!! 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น