เรายังใช้น้ำบาดาลกันอยู่จริงหรือ ???

ทราบหรือไม่ ??? น้ำที่เราดื่มและใช้กันทุกวันนี้ ไม่ได้มาจากแหล่งน้ำผิวดิน เช่น แม่น้ำ ลำคลอง เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีที่มาจากแหล่งน้ำบาดาลด้วยเช่นกัน หากทุกคนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของน้ำบาดาล รู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด น้ำบาดาลก็จะเป็นแหล่งน้ำที่สร้างความมั่นคง มีเพียงพอ และนำไปใช้ได้อย่างยั่งยืน

More Information

245 a : Title 
เรายังใช้น้ำบาดาลกันอยู่จริงหรือ ??? 
0 : Youtube VDO code 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น