น้ำบาดาลในภาคอุตสาหกรรม ใช้น้ำอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ?

มิสเตอร์บาดาลชวนแวะไปเยี่ยมชมการนำน้ำบาดาลขึ้นมาในภาคอุตสาหกรรมที่ บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด เขาใช้น้ำอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ?

More Information

245 a : Title 
น้ำบาดาลในภาคอุตสาหกรรม ใช้น้ำอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ? 
0 : Youtube VDO code 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น