ห้วยกระเจา สร้างงาน สร้างรายได้ยั่งยืน !

พื้นที่ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี หรือที่หลายคนเรียกว่า “อีสานภาคกลาง” หลังจาก #กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ส่งทีมนักธรณีวิทยาและเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจหาแหล่งน้ำใต้ดินเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ปรากฏว่าเจาะพบ “บ่อนํ้าพุโซดา” กลายเป็นจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ จ.กาญจนบุรี

More Information

245 a : Title 
ห้วยกระเจา สร้างงาน สร้างรายได้ยั่งยืน ! 
0 : Youtube VDO code 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น