"พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเกษตรแปลงใหญ่" บ้านวังยาง

บ้านวังยาง ม.7 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี หนึ่งในพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ ตามนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่ม สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร แม้เป็นพื้นที่แห้งแล้ง หากมีแหล่งน้ำก็สามารถเพิ่มผลผลิต สร้างรายได้ที่มั่นคงจากการทำเกษตรได้

More Information

245 a : Title 
"พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเกษตรแปลงใหญ่" บ้านวังยาง 
0 : Youtube VDO code 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น