"ระบบส่งน้ำบาดาลระยะไกล" ศรีสมเด็จ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่วัดประชาคมวนาราม และวัดป่าศรีอินทร์ทิพย์วิลัย ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด สร้างระบบประปาบาดาลส่งน้ำระยะไกลขนาดใหญ่ สามารถส่งน้ำบาดาลไปยังพื้นที่ใกล้เคียงที่ขาดแคลน รัศมีการส่งน้ำไม่น้อยกว่า 10 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่โรงพยาบาลศรีสมเด็จ และเขตเทศบาลตำบลศรีสมเด็จกว่า 1,400 ครัวเรือน หรือกว่า 6,500 คน ได้มีน้ำกินน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี

More Information

245 a : Title 
"ระบบส่งน้ำบาดาลระยะไกล" ศรีสมเด็จ 
0 : Youtube VDO code 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น