"น้ำอุปโภคบริโภค จุดจ่ายน้ำริมทาง" โคกสูงสัมพันธ์

โครงการจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนตามถนนสายหลักที่สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ ตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย บ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 บ่อ หอถังประปาสูง ความจุ 65 ลูกบาศก์เมตร ระบบผลิต น้ำดื่ม Reverse Osmosis (RO) อัตราการผลิตน้ำดื่ม 250 ลิตรต่อชั่วโมง และยิ่งประหยัดพลังงานระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3,200 วัตต์ สามารถให้บริการประชาชนครอบคลุมทั้งตำบลโนนอุดมกว่า 1,300 ครัวเรือน ประชาชนกว่า 5,000 คน รวมถึงประชาชนที่สัญจรไปมาบนถนนมลิวรรณ

More Information

245 a : Title 
"น้ำอุปโภคบริโภค จุดจ่ายน้ำริมทาง" โคกสูงสัมพันธ์ 
0 : Youtube VDO code 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น