"เกษตรแปลงใหญ่" ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย

การพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ที่บ้านสะอาด หมู่ที่ 6 ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย เป็นต้นแบบนวัตกรรมน้ำบาดาลเพื่อเกษตรแปลงใหญ่ ตอบโจทย์การแก้ปัญหาน้ำแล้งของกลุ่มเกษตรกร

More Information

245 a : Title 
"เกษตรแปลงใหญ่" ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย 
0 : Youtube VDO code 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น