ส่งน้ำบาดาลระยะไกล ส่งน้ำไปใช้ได้ทั้งหมู่บ้าน !

ระบบส่งน้ำบาดาลระยะไกลช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำให้ชุมชน อ.เมือง และ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี ดำเนินงานภายใต้โครงการศึกษานำร่องรูปแบบระบบส่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขอบแอ่งเจ้าพระยาตอนล่าง สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เป็นนวัตกรรมการส่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่…ด้วยการติดตั้งถังเหล็กเก็บน้ำขนาดความจุ 150 ลูกบาศก์เมตร สถานีละ 4 ถัง พร้อมกับหอถังเหล็กเก็บน้ำรักษาแรงดัน ขนาดความจุ 300 ลูกบาศก์เมตร ช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำครอบคลุมทั้ง 3 หมู่บ้าน

More Information

245 a : Title 
ส่งน้ำบาดาลระยะไกล ส่งน้ำไปใช้ได้ทั้งหมู่บ้าน ! 
0 : Youtube VDO code 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น