"บ่อบาดาลยักษ์" บ้านวังกรานต์ แก้ปัญหาภัยแล้งได้ตรงจุด

บ้านวังกรานต์ ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี เป็นพื้นที่นำร่องการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ Riverbank Filtration-RBF โดยนำน้ำบาดาลบริเวณใกล้แม่น้ำ ซึ่งมีปริมาณมากมาใช้ในการพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุน อีกหนึ่งโครงการดีๆ ตามนโยบายรัฐบาล สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

More Information

245 a : Title 
"บ่อบาดาลยักษ์" บ้านวังกรานต์ แก้ปัญหาภัยแล้งได้ตรงจุด 
0 : Youtube VDO code 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น