น้ำบาดาลแจกฟรี ! ริมถนนสายหลักเพื่อประชาชน

จุดจ่ายน้ำบาดาล บริเวณหน้าโรงเรียนศรีประจันต์เมธีประมุข ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท และหมวดทางหลวงดอนเจดีย์ ถนนอู่ยา-ดอนเจดีย์ เปิดให้บริการน้ำดื่มน้ำใช้ฟรีแก่ประชาชนที่สัญจรไปมาบนถนนสายหลัก 2 เส้นทางในจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบันสามารถช่วยลดค่าครองชีพ สร้างความสุขให้ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียนที่ตั้งจุดบริการและท้องถิ่น

More Information

245 a : Title 
น้ำบาดาลแจกฟรี ! ริมถนนสายหลักเพื่อประชาชน 
0 : Youtube VDO code 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น