"น้ำแร่โซดา" ขุมทรัพย์ห้วยกระเจา

การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ในพื้นที่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี นอกจากจะช่วยให้ประชาชนมีน้ำกินน้ำใช้เพียงพอตลอดทั้งปี ยังทำให้พบ "บ่อน้ำพุโซดา" ที่มีคุณภาพดีที่สุด เป็นประโยชน์และความภูมิใจของชาวบ้านและชุมชนในพื้นที่ สามารถสร้างมูลค่าในเชิงพาณิชย์และการต่อยอดทางเศรษฐกิจของจังหวัดกาญจนบุรีในอนาคต

More Information

245 a : Title 
"น้ำแร่โซดา" ขุมทรัพย์ห้วยกระเจา 
0 : Youtube VDO code 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น