แยกขยะให้ถูกถัง เพิ่มพลังให้โลก

จากปริมาณขยะที่มีเป็นจำนวนมาก คือ อีกหนึ่งสาเหตุหลัก ที่ทำให้สภาพแวดล้อมของเราเสื่อมโทรม ฉะนั้น เราควรแยกขยะ ทิ้งให้ถูกถัง เพื่อเป็นการลดขยะ และเพื่อการใช้ชีวิตในแบบวิถีใหม่ ที่เราทุกคนต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันด้วยนะครับ . #ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

More Information

245 a : Title 
แยกขยะให้ถูกถัง เพิ่มพลังให้โลก 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น