บ้านห้วยหาด ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน ชุมชนที่เคยมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ เมื่อมีการทำลายป่าไม้ของคนในชุมชน ไม่ว่าจะเผาเพื่อหาของป่า เพื่อทำการเกษตร และเมื่อพื้นที่ป่าลดลงก็ส่งผลทำให้เกิดความแห้งแล้ง ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ปลูกพืชก็ใช้สารเคมี ดินเสีย ปลูกอะไรก็ไม่งาม ราคาก็ตก หนี้สินพอกพูน คนในชุมชนไม่มีความสุข . และเมื่อแม่หลวงนัยนา ฑีฆาวงศ์ ทั้งในฐานะผู้ใหญ่บ้านที่รับช่วงต่อจากคุณพ่อประชุม ล้วนปวน และประธานเครือข่าย ทสม. บ้านห้วยหาดแห่งนี้ ได้รู้ถึงปัญหาและมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะแก้ไขให้ป่าไม้กลับมาอุดมสมบูรณ์ แต่บทพิสูจน์อันแรกที่แม่หลวงจะต้องก้าวผ่านไปให้ได้คือคำว่า “ผู้หญิง” ชาวบ้านต่างมีความอคติกับการที่มีผู้นำเป็นผู้หญิงที่คิดว่าไม่สามารถทำอะไรได้ แต่แม่หลวงก็ไม่ได้ย่อท้อกับการอคตินั้น พยายามพิสูจน์ตัวเอง ลงมือทำทุกทางเพื่อให้สำเร็จ พยายามให้ชาวบ้านได้มองเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ชักชวนชาวบ้านให้เลิกทำไร่เลื่อนลอย เมื่อชาวบ้านเริ่มเห็นด้วยกับแม่หลวงเพราะเห็นในสิ่งที่แม่หลวงทำ ชาวบ้านก็เริ่มปรับเปลี่ยนอาชีพตามคำแนะนำของแม่หลวง ทั้งทำการเกษตรอินทรีย์ เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ แปรรูปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของตัวเอง เป็นอาชีพที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนทั้งสิ้น . และแม่หลวงได้พิสูจน์แล้วว่าผู้หญิงก็สามารถทำได้ และทำสำเร็จได้ในปี 2561 จากป่าหัวโล้นก็กลับมาเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านมีอาชีพที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้โดยไม่มีการทำไร่เลื่อนลอยอีกต่อไป คนในชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูลกัน ทั้งหมดนี้ก็เพราะความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน องค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนแม่หลวงนัยนาผู้นำหญิงแกร่งคนนี้ . #ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

More Information

245 a : Title 
เพราะมีใจ 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณยังคงใช้ไซต์นี้ต่อไปหมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว.