จากการที่เราต้องเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกยุคปัจจุบัน การมาของโรคโควิด-19 ทำให้ในการใช้ชีวิตประจำวันมีการใช้ทรัพยากรที่มากขึ้น ทั้งการใช้หน้ากากอนามัย จำนวนมหาศาลในทุกภาคส่วนที่เพิ่มมลภาวะ ตั้งแต่การผลิต การขนส่ง ไปจนถึงตอนใช้เสร็จแล้ว หรือ แม้กระทั่งในเรื่องของการรับประทานอาหาร การเดินทางคนก็หันมาใช้รถส่วนตัวกันมากขึ้น ในขณะที่เราทุก คนหันมาใส่ใจการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยเพื่อรับมือกับ สถาณการณ์นี้ จนลืมใส่ใจกับสิ่งที่สำคัญอย่างสิ่งแวดล้อมไป คนพูดถึงแต่ปริมาณของผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นแต่ไม่พูดถึงปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นเลย . #ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

More Information

245 a : Title 
ใส่ใจกันบ้าง 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น