ไม่เป็นไร = ไหม้ เป็นไร / ไม่เป็นไร = เป็นไร เพราะคำว่า “ไม่เป็นไร” จะ “เป็นไร” ทันที ถ้าใช้ผิดไม่คิดให้ดีก่อนทำ . “ไม่เป็นไร” จริงหรือ? #Saveไม่เป็นไร แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยการ เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนพฤติกรรม . #ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

MARC Information

245 a : Title 
ไม่เป็นไร จริงหรือ ?? 
520 a : Description 
ไม่เป็นไร = ไหม้ เป็นไร / ไม่เป็นไร = เป็นไร เพราะคำว่า “ไม่เป็นไร” จะ “เป็นไร” ทันที ถ้าใช้ผิดไม่คิดให้ดีก่อนทำ . “ไม่เป็นไร” จริงหรือ? #Saveไม่เป็นไร แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยการ เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนพฤติกรรม . #ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.