การเปลี่ยนวิถีชีวิต จากวิถีชีวิตแบบเดิมที่ไม่ได้คำนึงว่า การใช้ขีวิตประจำวันจะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร สู่ วิถีชีวิตแบบใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” และ “รักษ์โลกให้เหมือนที่โลกรักเรา” . #ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

MARC Information

245 a : Title 
เปลี่ยนวิถีชีวิต 
520 a : Description 
การเปลี่ยนวิถีชีวิต จากวิถีชีวิตแบบเดิมที่ไม่ได้คำนึงว่า การใช้ขีวิตประจำวันจะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร สู่ วิถีชีวิตแบบใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” และ “รักษ์โลกให้เหมือนที่โลกรักเรา” . #ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.