ความรู้ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ความรู้ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน . เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City) เริ่มต้นจากที่ครัวเรือน ซึ่งหนึ่งในปัญจัยสำคัญเพราะเป็นต้นทางที่ประชาชนจะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา ดูน้อยลง . #ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

MARC Information

245 a : Title 
ความรู้ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
520 a : Description 
ความรู้ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน . เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City) เริ่มต้นจากที่ครัวเรือน ซึ่งหนึ่งในปัญจัยสำคัญเพราะเป็นต้นทางที่ประชาชนจะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา ดูน้อยลง . #ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.