มาเปลี่ยนขยะเหล่านี้ มาเป็นการทำบุญ

รู้หรือไม่ ? 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาขยะพลาสติกที่มีจำนวนมหาศาล และในช่วงโควิด-19 ระบาดอยู่นั้น มีขยะจาก Food Delivery เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

MARC Information

245 a : Title 
มาเปลี่ยนขยะเหล่านี้ มาเป็นการทำบุญ 
520 a : Description 
รู้หรือไม่ ? 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาขยะพลาสติกที่มีจำนวนมหาศาล และในช่วงโควิด-19 ระบาดอยู่นั้น มีขยะจาก Food Delivery เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.