ใคร คือ คนผิด !? ทุกๆ ครั้ง ที่มีความสูญเสียทางธรรมชาติเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบที่มีต่อ พืช และสัตว์ ก็ตาม คุณคิดว่า ใครเป็นฝ่ายผิดกันแน่ .....

MARC Information

245 a : Title 
ใคร คือ คนผิด !? 
520 a : Description 
ใคร คือ คนผิด !? ทุกๆ ครั้ง ที่มีความสูญเสียทางธรรมชาติเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบที่มีต่อ พืช และสัตว์ ก็ตาม คุณคิดว่า ใครเป็นฝ่ายผิดกันแน่ ..... 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.