นวัตกรรมการกำจัดเศษอาหารในครัวเรือน ชุมชนบ้านรางพลับ

นวัตกรรมการกำจัดเศษอาหารในครัวเรือน มีหลักการคือเปลี่ยนก๊าซที่เกิดให้กลายเป็นน้ำ ด้วยการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในถัง ใช้เพื่อกำจัดขยะ

MARC Information

245 a : Title 
นวัตกรรมการกำจัดเศษอาหารในครัวเรือน ชุมชนบ้านรางพลับ 
520 a : Description 
นวัตกรรมการกำจัดเศษอาหารในครัวเรือน มีหลักการคือเปลี่ยนก๊าซที่เกิดให้กลายเป็นน้ำ ด้วยการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในถัง ใช้เพื่อกำจัดขยะ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.