เสพการใช้ซ้ำให้ติดเป็นนิสัย

เสพการใช้ซ้ำให้ติดเป็นนิสัย เพียงแค่ใช้ภาชนะที่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้จนติดเป็นนิสัย ก็เท่ากับว่าคุณได้ช่วยลดการสร้างขยะให้กับสิ่งแวดล้อมแล้ว . #ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

MARC Information

245 a : Title 
เสพการใช้ซ้ำให้ติดเป็นนิสัย 
520 a : Description 
เสพการใช้ซ้ำให้ติดเป็นนิสัย เพียงแค่ใช้ภาชนะที่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้จนติดเป็นนิสัย ก็เท่ากับว่าคุณได้ช่วยลดการสร้างขยะให้กับสิ่งแวดล้อมแล้ว . #ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.