ผลลัพจากการค้น"แผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ. 2560 - 2580 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)" : 172
หมายเหตุมลพิษ ปีที่ 14 ฉบับที่ 41 เดือนธันวาคม 256..
หมายเหตุมลพิษ ปีที่ 14 ฉบับที่ 40 เดือนตุลาคม - พฤ..
หมายเหตุมลพิษ ปีที่ 13 ฉบับที่ 39 เดือนสิงหาคม - ก..
หมายเหตุมลพิษ ปีที่ 13 ฉบับที่ 38 เดือนมิถุนายน - ..
หมายเหตุมลพิษ ปีที่ 13 ฉบับที่ 37 เดือนเมษายน - พฤ..
หมายเหตุมลพิษ ปีที่ 13 ฉบับที่ 36 เดือนกุมภาพันธ์ ..
หมายเหตุมลพิษ ปีที่ 13 ฉบับที่ 35 เดือนธันวาคม 255..
การจัดทำมาตรฐานและคลังข้อมูลด้านธรณีวิทยา ประจำปี ..
จดหมายข่าว ก้าวหน้างานวิจัยด้านทรัพยากรธรณี : ฉบับ..
พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ.2551
การจัดทำคลัวตัวอย่างธรณีวิทยา พ.ศ.2562