ชี้วัดทะเลอ่าวไทยตอนล่างสมบูรณ์จริง “วาฬบรูด้า 3 ตัว เข้ามาหากิน”

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม .
24 Jan 2022          36 Views
อีกครั้งที่พบสัญญาณที่ดีของระบบนิเวศทางทะเล บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง หลังพบวาฬบรูด้า 3 ตัวออกหากินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง


    วันนี้ (23 มกราคม 2565) เจ้าหน้าที่สายตรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ ออกลาดตระเวนสำรวจและบันทึกภาพวาฬขณะหากินอาหาร จำนวน 3 ตัว อยู่ระหว่างเกาะรอก เกาะแปยัค เกาะแหล เกาะหินแตก ในพื้นที่อุทยาน ทางด้านทิศตะวันตก จึงได้บันทึกภาพถ่ายและวีดีโอเพื่อประสานงานจัดส่งให้กับฝ่ายฐานข้อมูลการจำแนกประชากรวาฬบรูด้าในอ่าวไทย โดยใช้ภาพถ่าย (Photo Identification) ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเปรียบเทียบอัตลักษณ์และระบุชื่อเพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลต่อไป


    ปกติเราจะพบวาฬบรูด้าจะออกหากินอยู่บริเวณทะเลอ่าวไทยตอนบนแถบ .สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี แต่ในครั้งนี้วาฬบรูด้าลงมาหากินบริเวณภาคใต้ตอนล่างอย่างต่อเนื่องในปีนี้ น่าจะเป็นตัวชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ระบบนิเวศทางทะเลในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองเป็นอย่างดี ซึ่งอุทยานฯ จะสำรวจติดตามว่าจะมีวาฬบรูด้าเข้ามาหากินเพิ่มเติมในช่วงฤดูนี้จำนวนกี่ตัว แล้วจะรายงานให้ทราบต่อไป


แหล่งข้อมูล https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9650000007401