คาดการณ์ 5 เทรนด์แห่งปี 65 ก้าวสู่โลกสีเขียว

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม .
19 Jan 2022          49 Views
        นายบียอน ทาล เเซนเบิร์ก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทเลนอร์ กล่าวว่า ปีนี้ศูนย์วิจัยเทเลนอร์ได้คาดการณ์ เทรนด์เทคโนโลยีในปี 2022 ซึ่งยังคงให้ความสำคัญต่อการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แม้ตัวเทคโนโลยีเองจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน ซึ่งเทรนด์ปีนี้ เทคโนโลยีจะปรับตัวให้สามารถช่วยรักษา และแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้น โดย 5 เทรนด์ดังกล่าว ได้แก่

        1.Green Clouds ซึ่งการใช้งานอินเตอร์เน็ตในการรับส่งข้อมูลที่เพิ่มจำนวนมหาศาลทั่วโลก ทำให้ความต้องการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน แต่นวัตกรรมใหม่ที่เรียกว่า Edge Computing จะทำให้การประมวลผลข้อมูลระหว่างต้นทางและปลายทางใกล้กันมากขึ้น ทำให้ประมวลผลเร็วขึ้น และใช้พลังงานน้อยลง

        2.หลักสูตรการเรียนระยะสั้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจะเป็นที่นิยมมากขึ้น เนื่องจากหลายๆบริษัทจะหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมของพนักงาน

        3.อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เนื่องจากปัจจุบันอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีจำนวนมากกว่าประชากรโลกถึง 4 เท่า และมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอีก อุปกรณ์ไฟฟ้าในยุคต่อไปจึงจะต้องทำงานได้ไวขึ้น แต่ใช้พลังงานน้อยลง

        4.อินฟลูเอนเซอร์ที่รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ไม่ว่าจะสายอาหาร แฟชั่น บิวตี้หรือสายสุขภาพ จะเข้ามาผสมโรงถ่ายทอดเนื้อหาแนวรักษ์โลกมากยิ่งขึ้น ไม่เช่นนั้นจะถูกมองว่าล้าสมัย เช่นเดียวกับนักการตลาดที่จะเปลี่ยนไปในทิศทางเดียวกัน 5.การใส่ใจกับพนักงานรุ่นใหม่ในยุคโควิด โดยการวิจัยพบพนักงานอายุน้อยคนรุ่นใหม่ในองค์กรรู้สึกโดดเดี่ยวกับการทำงานที่บ้านและมีแนวโน้มจะลาออกมากกว่าพนักงานรุ่นเก่า องค์กรจึงจำเป็นต้องให้ความใส่ใจ ดูแลพนักงานในกลุ่มนี้ให้มากขึ้น

         “คนรุ่นใหม่ต้องเผชิญกับความยากลำบากในการทำความรู้จักและสร้างเครือข่าย ทำความเข้าใจกับวัฒนธรรมขององค์กร โดยศูนย์วิจัยเทเลนอร์ มีข้อแนะนำ 3 ประการ ที่จะช่วยให้องค์กรนำพาคนรุ่นใหม่เปลี่ยนผ่านสู่โลกการทำงานในยุคโควิด ได้แก่ 1.จัดกิจกรรมที่ทำให้คนทุกรุ่นขององค์กรได้ร่วมพูดคุย อภิปราย แลกเปลี่ยน 2.กำหนดหน้าที่หัวหน้างานในแง่ของการเป็นพี่เลี้ยง ให้คำแนะนำและคำปรึกษา 3.ชื่นชมคนกลุ่มนี้อย่างเปิดเผย มอบโอกาสและพื้นที่ให้ได้แสดงความรู้สึก

แหล่งข้อมูล https://www.thairath.co.th/business/economics/2290241