เมืองลอยน้ำแห่งแรกของโลกจะแล้วเสร็จภายในปี 2025

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม .
24 Nov 2021          26 Views


        OCEANIX ได้รับการสนับสนุนจากโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ (UN-Habitat) ให้เป็นเมืองลอยน้ำแห่งแรกของโลก เมืองลอยน้ำสุดทันสมัยจะถูกสร้างขึ้นที่เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ โดยจะมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 469 ไร่ และสามารถรองรับผู้อยู่อาศัยได้ประมาณ 10,000 คน ผังเมืองจะประกอบด้วยเกาะรูปทรงหกเหลี่ยม โดยแต่ละเกาะจะกินพื้นที่ราว 12.5 ไร่ และมีชุมชนอาศัยอยู่ราวๆ 300 คน


ผู้ร่วมก่อตั้ง OCEANIX ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “เมืองปูซานเป็นสถานที่เหมาะสมที่สุดที่จะสร้างเมืองต้นแบบ ซึ่งเราหวังว่าให้อนาคตเราจะสามารถนำความคิดนี้ไปใช้ได้กับเมืองชายฝั่ง สืบเนื่องจากทั่วโลกตอนนี้กำลังเผชิญอยู่กับปัญหาการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล”

เมืองลอยน้ำแห่งนี้จะถูกออกแบบให้เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสิ่งแวดล้อม พวกมันสามารถพัฒนาเป็นชุมชนที่ใหญ่ขึ้นได้เมื่อเวลาผ่านไปนอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีล้ำๆที่มนุษย์สามรถผลิตพลังงานไฟฟ้า น้ำจืดรวมไปถึงอาหารและทำปศุสัตว์ได้ด้วย

        คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 3 ปี โครงการดังกล่าวเป็นเหมือนแค่การเริ่มต้นเท่านั้น เพราะทาง OCEANIX ได้เข้าเจรจากับรัฐบาลที่ 10 ประเทศแล้วทั่วโลกเพื่อเสนอวิธีการแก้ปัญหาน้ำทะเลที่สูงขึ้น สำหรับงบประมาณสำหรับการก่อสร้างเมืองลอยน้ำคาดว่าอยู่ที่ประมาณ 200 ล้านเหรียญ หรือประมาณ 6,600 ล้านบาท

แหล่งที่มา https://www.khaosod.co.th/around-the-world-news/news_6747976