สถานการณ์ข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก เดือนพฤษภาคม 2021 (พ.ศ. 2564)

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม .
08 Oct 2021          32 Views
สถานการณ์ข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก เดือนพฤษภาคม 2021 (พ.ศ. 2564)
>> พฤษภาคม 2021 (พ.ศ. 2564) : 15.61 °C
>> พฤษภาคม 2020 (พ.ศ. 2563) : 15.74 °C
>> ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2020 (พ.ศ. 2563) อยู่ 0.13 °C
>> เพิ่มขึ้นจากช่วงปีฐาน 1901-2000 (พ.ศ. 2444 - 2543) อยู่ 0.81 °C
** แหล่งข้อมูล: National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), bit.ly/34w5HOI

*ก๊าซเรือนกระจกมีคุณสมบัติดูดกลืนพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ไม่ให้สะท้อนกลับไปยังนอกโลก ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศมากขึ้น ย่อมส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้น*

ขอขอบคุณข้อมูลจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
#globaltemperature #globalwarming #temp ดูน้อยลง