งานวิจัยชี้ เด็กที่เติบโตในพื้นที่สีเขียว จะมี IQ ที่สูงกว่า และมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวน้อยกว่า

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม .
14 Sep 2021          22 Viewsการศึกษาพบ เด็กที่เติบโตมาในท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีธรรมชาติมากกว่ามีแนวโน้มที่จะมี IQ สูงกว่า และมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวน้อยกว่า

การวิเคราะห์เด็กกว่า 600 คนอายุระหว่าง 10-15 ปี ชี้ให้เห็นว่า 3% ของพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นในบริเวณที่เด็กอาศัย ทำให้ IQ ของเขาเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 2.6 คะแนน โดยข้อมูลดังกล่าวนี้จะเห็นได้ทั้งในพื้นที่ที่รวย และจนเหมือนกัน มีหลักฐานชัดเจนแล้วว่าพื้นที่สีเขียวช่วยพัฒนาความคิดของเด็กอย่างไร แต่นี่เป็นครั้งแรกที่งานวิจัยได้ศึกษา IQ โดยสาเหตุนี้ยังไม่ชัดเจนแต่อาจจะมีความเชื่อมโยงกับระดับความเครียดที่น้อยกว่า มีปฏิสัมพันธ์ และมีบริเวณสิ่งแวดล้อมที่เงียบกว่า

Prof Tim Nawrot จาก Hasselt University in Belgium กล่าวว่า มีหลักฐานมากมายที่บ่งชี้ว่าสภาพแวดล้อมเขียว ๆ นั้นมีความเชื่อมโยงในการรับรู้และเข้าใจ อย่างเช่น ทักษะความจำและความสนใจ ดังนั้นผู้ที่วางแผนเมืองควรให้ค่ากับพื้นที่สีเขียวด้วย

"การที่งานวิจัยนี้ศึกษาถึง IQ เป็นการชี้วัดที่ยากกว่า ฉันคิดว่าผู้ที่ออกแบบ และสร้างเมืองควรที่จะให้ความสำคัญในการลงทุนพื้นที่สีเขียวเพราะว่ามันเป็นมูลค่าที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับเด็กในการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่" การศึกษานี้ตีพิมพ์ในวารสาร Journal Plos Medicine โดยได้ใช้ดาวเทียมในการวัดระดับความเขียวของที่อยู่อาศัยรวมถึงสวนสาธารณะ สวน ต้นไม้ริมถนน และพื้นที่สีเขียวโดยรวม ค่าเฉลี่ย IQ ของเด็กส่วนใหญ่อยู่ที่ 105 แต่นักวิทยาศาสตร์กลับพบว่าเด็ก 4% ที่อยู่ในบริเวณที่มีพื้นที่สีเขียวน้อยมีไอคิวที่ต่ำกว่า 80 แต่ไม่มีเด็กคนไหนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีสีเขียวมากที่มีคะแนนต่ำกว่า 80 พฤติกรรมอย่างสมาธิสั้น หรือความก้าวร้าวก็ได้ถูกวัดเช่นกัน โดยค่าเฉลี่ยคือ 46 ในกรณีนี้ชี้ให้เห็นว่า 3% ที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่สีเขียว ส่งผลให้คะแนนด้านปัญหาด้านพฤติกรรมน้อยลง 2 คะแนน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาก่อนหน้านี้

นอกจากนี้ระดับมลพิษในอากาศก็ส่งผลกระทบต่อความสามารถของเด็กเช่นกัน อย่างไรก็ตามการศึกษานี้ไม่ได้รวมปัจจัยนี้ในการศึกษา ในทางกลับกันนักวิทยาศาสตร์ได้สันนิษฐานว่าระดับเสียงที่น้อยลง ความเครียดที่น้อยลง โอกาสในการเข้าถึงกิจกรรมทางสังคมสามารถช่วยอธิบายถึง IQ ที่เพิ่มขึ้นได้

Dr. Matthew White นักจิตวิทยาสิ่งแวดล้อมจาก Exeter Univertsity ในสหราชอาณาจักรเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่างานวิจัยนี้เผยให้เห็นว่าความฉลาดของคนนั้นสามารถมีชักจูงมาจากสิ่งแวดล้อมที่ดีได้เหมือนกัน โดยคาดว่าสิ่งแวดล้อมอาจช่วยให้เด็ก ๆ ได้มีสมาธิ และจดจ่อกับสิ่งที่ทำมากขึ้น การศึกษาในเด็กที่อยู่ใน Barcelona เมื่อปี 2015 เผยว่าพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำงานความจำ และสมาธิที่ดีขึ้น

แหล่งอ้างอิง : 

1. https://www.theguardian.com/environment/2020/aug/24/children-raised-greener-areas-higher-iq-study

2. https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371%2Fjournal.pmed.1003213

3. https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-8658967/Children-raised-greener-neighbourhoods-higher-IQs.html

4. https://web.facebook.com/environman.th/posts/2974089082719519?__tn__=K-R