โทรศัพท์มือถือ แยกส่วนประกอบแล้วได้อะไรบ้าง ?

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม .
14 Sep 2021          25 Views
โทรศัพท์มือถือ เมื่อเราไม่ได้ใช้งานแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเหตุผลที่ว่า “เครื่องพัง” แล้วนั้นคุณรู้หรือไม่ว่า สามารถนำกลับมาสร้างประโยชน์ได้อีกครั้ง ด้วยการ “แยก”ส่วนประกอบจะมีอะไรบ้าง ที่พอจะสร้างประโยชน์ได้ ..... ไปดูกันเลยครับ

#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม