กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเปิดธนาคารขยะรีไซเคิลโฉมใหม่ ในรูปแบบแพลตฟอร์มดิจิทัล

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม .
10 Sep 2021          24 Views


วันนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเปิดธนาคารขยะรีไซเคิลโฉมใหม่ ในรูปแบบแพลตฟอร์มดิจิทัล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางแอพพลิเคชั่นซูม (ZOOM Application) โดยมี นางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน พร้อมร่วมกิจกรรม และเรียนรู้ระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม"คุ้มค่า" (KoomKah) ณ ธนาคารขยะรีไซเคิล ชั้น 1 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นการสนับสนุนมาตรการ สำนักงานสีเขียว (Green Office) ภายในหน่วยงานอีกด้วย /// 10 ก.ย. 2564

#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม