อายุการใช้งานเฉลี่ยนผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม .
10 Sep 2021          19 Views


ตัวแปรสำคัญ เรื่องอายุการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น ส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมการใช้งาน และการดูแลรักษาของเราเอง

#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม