พลิกวิกฤตเป็นโอกาส เคนยาแปลงผักตบชวาเป็นเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ ลดวัชพืช ลดมลพิษจากการประกอบอาหาร

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม .
29 Jul 2021          53 Views


โครงการในเคนยาใช้เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพในการแก้ไขปัญหามลพิษสองอย่าง ด้วยหนึ่งเครื่องมือ โดยใช้แปลงผักตบชวาวัชพืชเป็นเชื้อเพลิงหุงต้ม ผักตบชวา (Water hyacinth) เป็นพืชน้ำล้มลุกหลายฤดูอยู่ได้ทุกสภาพน้ำ ถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้ ช่วยบำบัดน้ำเสีย แต่แพร่พันธุ์รวดเร็วจนกลายเป็นวัชพืชร้ายแรง และถือเป็นสายพันธุ์รุกรานต่างถิ่นในหลายประเทศ ทำให้อากาศในน้ำไม่ไหลเวียน ส่องแสงลงไปในน้ำไม่ได้ พืชต่างๆที่สำคัญต่อสัตว์น้ำลดน้อยลง ยากต่อการกำจัด ซึ่งทะเลสาบวิกตอเรียในแอฟริกาคือหนึ่งในพื้นที่ที่ถูกคุกคามมากที่สุด 

Biogas International บริษัทเทคโนโลยีพลังงานในเคนยาได้ร่วมมือกับ AstraZeneca และศูนย์ความยั่งยืนมหาวิทยาลัย University of Cambridge โดยขณะนี้โครงการนี้ได้ช่วยให้ผู้คนในเมือง Kisumu ทางตะวันตกของเคนยา ลดการใช้ไม้และถ่านในการประกอบอาหารซึ่งก่อมลพิษอันตรายต่อสุขภาพ และใช้เวลาในการประกอบอาหารนาน ก๊าซชีวภาพดังกล่าวไม่มีควัน และไม่มีกลิ่นเหม็น และทำให้การประกอบอาหารรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยเตาแก๊ส 

อย่างไรก็ตาม Biogas International ชี้ว่าเครื่องแปลงผักตบชวาเป็นก๊าซถือว่ายังมีราคาที่สูงสำหรับครอบครัวในพื้นที่เคนยา บริษัทหวังที่จะมีนักลงทุนเพิ่มเพื่อที่จะขยายให้สามารถใช้ได้มากขึ้น และหวังที่จะช่วยแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องผักตบชวา และมลพิษจากการประกอบอาหารให้ผู้คน

แหล่งที่มา :

1. https://www.reuters.com/world/africa/kenyan-entrepreneur-turns-water-hyacinth-weed-into-cooking-fuel-2021-07-27/

2. https://web.facebook.com/environman.th/posts/3896956417099443