หมอกควันไฟป่าพรุควนเคร็ง ฝุ่นละออง PM2.5 วัดได้ 66-319 มคก./ลบ.ม. ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
08 Aug 2019          236 Views


          นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นห่วงสถานการณ์ปัญหาไฟป่าพรุควนเคร็ง ซึ่งยังอยู่ระหว่างการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ ทั้งจากกรมป่าไม้ กรมอุทยาน สัตว์ป่าและพันธุ์พืช รวมทั้งฝ่ายความมั่นคงเพื่อเร่งดับไฟป่าที่กำลังลุกลามที่เกิดขึ้นมาหลายจุด โดย รมว.ทส. ได้สั่งการให้ คพ. ดําเนินการติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าพรุควนเคร็ง ซึ่งผลการตรวจวัดปริมาณค่าฝุ่นละออง PM2.5 มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) โดยคพ. ได้ไปตั้งสถานีวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ คือ จุดตรวจวัดที่ (1) ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเขาพระบาท พบค่าฝุ่นละออง PM2.5 เฉลี่ย 24 ชม. มีค่า 66 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม. ) คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ และจุดที่ (2) ที่ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชควนชะลิก พบค่าฝุ่นละออง PM2.5 เฉลี่ย 24 ชม. มีค่า 319 มคก./ลบ.ม. คุณภาพอากาศอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยทิศทางลมพัดจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ อ.ชะอวด อ.เชียรใหญ่ อ.หัวไทร และ อ.เฉลิมพระเกียรติ รวมถึงชาวประมงที่ออกเรือในฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย) ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง PM2.5

          นายประลอง กล่าวว่า รมว.ทส. มีความห่วงใยจึงให้อธิบดีกรมควบคุมมลพิษโทรศัพท์แนะนำกับทางคุณครูใหญ่โรงเรียนวัดควนชะลิก อ.หัวไทร ซึ่งมีค่าฝุ่นละออง PM2.5 สูง โดยค่าฝุ่นที่วัดได้ คือ 66-319 มคก./ลบ.ม. ซึ่งคุณภาพอากาศอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยได้แนะนำวิธีการป้องกันและหลีกเลี่ยง ให้กับเด็กนักเรียนซึ่งมีกว่า 215 คน โดยคุณครูใหญ่ได้สั่งปิดโรงเรียนเพื่อหลีดเลี่ยงและป้องกันสุขภาพของเด็กนักเรียน


          คพ. ได้ส่งข้อมูลให้ทางศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เฉพาะหน้า เขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์ป่าบ่อล้อ เพื่อจะได้แจ้งเตือนให้ประชาชน รวมทั้งผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายนอกอาคาร บุคคลทั่วไปโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ ควรจำกัดการออกกำลังกายภายนอกอาคาร ซึ่งได้มีการประชาสัมพันธ์การป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ และ อสม. เยี่ยมบ้านประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ อ.เชียรใหญ่ อ.หัวไทร อ.ชะอวด และ อ.เฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้ความรู้และแจกเอกสารเกี่ยวกับแนวทางในการป้องกันผลกระทบจากฝุ่นละออง รวมถึงได้แจกหน้ากากอนามัยให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว นายประลอง กล่าว