สส.จัดฝึกอบรม เสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะการสื่อสาร การจัดการขยะที่ต้นทาง จากปัญหาโควิด

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม .
23 Jan 2023          12 Views             กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการฝึกอบรม เสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะการสื่อสารการจัดการขยะที่ต้นทาง จากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระหว่างวันที่ 18 - 19 มกราคม 2566 เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถนำความรู้ด้านจัดการขยะที่ต้นทาง โดยเฉพาะปัญหาขยะติดเชื้อและขยะพลาสติกที่ได้รับ นำไปสื่อสารสู่ประชาชนในพื้นที่ทั่วประเทศ โดยในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 ได้รับเกียรติจาก นางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมี นายจักรชัย ชุ่มจิตต์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมอบรม และได้รับเกียรติจากคณะวิทยากร ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและการสื่อสาร ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน คุณนฤมล โชคดำรงสุข รักษาการ ผู้จัดการฝ่ายเศรษฐกิจหมุนเวียน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน) และคุณเปรม พฤกษ์ทยานนท์ (ลุงซาเล้งกับขยะที่หายไป) ประธานบริษัทกรีนทูเก็ต จำกัด ณ ห้องประชุมกรรณิการ์-ราชาวดี อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบออนไลน์ ด้วย Application Zoom meeting

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณยังคงใช้ไซต์นี้ต่อไปหมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว.

ยอมรับ รายละเอียด